komplexní řešení v ekologii a recyklaci odpadů

čtete více kontaktujte nás

Neoaqua

Firma NEOAQUA s.r.o. je profesionál v nakládání, recyklaci a ekologické likvidaci nebezpečných odpadů. Dále zajišťuje monitoring a poradenství v oblasti životního prostředí.

Starosti s odpady nechte na nás.

Jsme schopni pro klienta problém s odpady řešit komplexně od A do Z. Předejte tyto úkoly na nás, jste v dobrých rukou.

Nakládání s odpady
od komunálního po průmyslový je pro nás denní rutina.

Odpadové hospodářství na klíč - přebíráme odpovědnost za vaše odpadové hospodářství. Pomáháme najít efektivní snížení nákladů spojených s odpady a zároveň navrhujeme způsoby, jak odpady zpeněžit. Zajišťujeme sběr, svoz a odstranění veškerého odpadu vč. nebezpečného. Službu provádíme na území celé ČR a je zajištěna moderní svozovou technikou. Mezi naše zákazníky patří nejen velké průmyslové podniky, ale i menší společnosti a živnostníci.

Likvidaci nebezpečných odpadů
už nemusíte řešit sami. Zajistíme pro Vás kompletní servis.

Na základě platných povolení zajišťujeme kompletní likvidaci nežádoucích nebezpečných odpadů vč. sběru, roztřídění a přepravy. Naši školení pracovníci odborně poradí, jak s nebezpečnými odpady nakládat tak, aby nebylo ohroženo životní prostředí a byly splněny všechny legislativní normy.

Likvidaci ostatních odpadů
nechte na nás. Postaráme se o ně.

Zajišťujeme odvoz a likvidaci stavební suti, zeminy, Vypracováváme komplexní plán skladového hospodářství vč. kategorizace odpadů, vnitřních směrnic a vedení evidence odpadů dle platné legislativy. Optimalizujeme tok odpadů a jejich skladování. Dodáváme odpadové nádoby s jejich označením, zajišťujeme sběr, roztřídění a odvoz veškerého vyprodukovaného odpadu.

Využití a recyklace druhotných surovin
je trendem a správnou cestou. Chráníme životní prostředí.

S ohledem na životní prostředí se snažíme přispívat k využití odpadů před jejich prostým odstraněním. Jedná se zejména o další zpracování kovů, plastů, papíru, sklad a elektroodpadu. Tyto suroviny vykoupíme, odvezeme a zajistíme jejich další využití.

Skartace dokumentů a dat
provádíme s maximálním zaměřením na bezpečnost a efektivitu.

Přebíráme zodpovědnost za likvidaci vašich dokumentů a dat. Zajišťujeme jejich roztřídění, odvoz a definitivní znehodnocení.

Poradenství v oblastech životního prostředí
je naše oblíbené téma, ve kterém máme co říct.

Vyhodnocujeme, navrhujeme a realizujeme pro vás optimální řešení nakládání s odpady, doporučujeme jejich možné využití, to vše s ohledem na efektivitu vašeho odpadového hospodářství a zejména na ochranu životního prostředí. Školíme pracovníky a zaměstnance v oblasti odpadového hospodářství.

Monitoring
pomáháme předcházet krizovým situacím.

Zajišťujeme monitorování, dokumentování a řešení situací, kdy dochází k ohrožení životního prostředí uniklými nebezpečnými látkami.

NEOAQUA s.r.o.

Náměstí 14. října 1307/2
Smíchov, 150 00 Praha 5
Czech Republic

Telefon: +420 257 199 669
Email: info@neoaqua.cz

icon-mapukázat mapu

Kontaktujte nás

icon-mapskrýt mapu